Yap Energy

Gruntowa pompa ciepła – podstawowe informacje

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i poszukiwania alternatywnych źródeł energii, gruntowe pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Te innowacyjne urządzenia, korzystając z energii geotermalnej, umożliwiają efektywne i przyjazne środowisku ogrzewanie wnętrz. Dzięki nim, możemy cieszyć się komfortem cieplnym w naszych domach, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko naturalne. Ale jak dokładnie działają gruntowe pompy ciepła? Czym różnią się od innych systemów grzewczych i czy warto w nie inwestować?

Czym jest gruntowa pompa ciepła?

Gruntowa pompa ciepła to zaawansowane technologicznie urządzenie, które wykorzystuje energię zgromadzoną w ziemi do ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest to system ekologiczny, ponieważ korzysta z odnawialnych źródeł energii, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem w kontekście ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Jak działają gruntowe pompy ciepła?

Gruntowe pompy ciepła to urządzenia grzewcze, które bazują na naturalnym kierunku zmian temperatury. Ich główna zasada działania opiera się na drugiej zasadzie termodynamiki. W praktyce oznacza to, że pompa ciepła pobiera ciepło ze środowiska – w tym przypadku z gruntu – i przekazuje je do wnętrz budynku, które chcemy ogrzać. Co ważne, gruntowe pompy ciepła nie korzystają z procesu spalania, co oznacza brak emisji spalin, popiołu, kurzu czy innych zanieczyszczeń. Dzięki temu są one nie tylko efektywne, ale także przyjazne dla środowiska. W dodatku, ich działanie opiera się na niewielkim zużyciu energii elektrycznej, co gwarantuje ciągłość pracy systemu.

Etapy działania:

  1. Pobieranie ciepła z gruntu: Płyn w wymienniku gruntowym absorbuje ciepło z ziemi.
  2. Podnoszenie temperatury: Absorbowane ciepło jest przekazywane do pompy ciepła, gdzie sprężarka podnosi jego temperaturę.
  3. Dystrybucja ciepła: Podwyższona temperatura jest następnie przekazywana do systemu ogrzewania budynku.
  4. Powrót płynu do gruntu: Po oddaniu ciepła, płyn wraca do wymiennika gruntowego, aby ponownie zacząć cykl.

 

Gruntowe pompy ciepła są wysoce efektywne energetycznie. Większość energii potrzebnej do ich działania pochodzi z gruntu, co znacząco redukuje zużycie tradycyjnych źródeł energii. Dzięki temu, pompy te są uważane za jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia budynków. Korzystając z energii zgromadzonej w ziemi, gruntowe pompy ciepła minimalizują emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Jest to szczególnie istotne w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi i redukcji śladu węglowego.

Składniki systemu grzewczego opartego na pompie ciepła

Każdy system grzewczy oparty na gruntowej pompie ciepła składa się z trzech głównych elementów. Pierwszym z nich jest źródło ciepła, czyli energia geotermalna, która jest naturalnie magazynowana w gruncie. Następnie mamy pompę ciepła, która odpowiada za to, by uzyskiwane z gruntu ciepło było odpowiednio przetworzone i mogło być wykorzystane do ogrzewania wnętrz. Ostatnim składnikiem jest system, który przechowuje i rozprowadza ciepło wytworzone przez pompę – może to być na przykład system ogrzewania podłogowego lub tradycyjne grzejniki.

Rodzaje gruntowych pomp ciepła

Gruntowe pompy ciepła, choć oparte na wspólnej zasadzie działania, mogą różnić się konstrukcją i sposobem pobierania energii z gruntu. Poznajmy najpopularniejsze rodzaje tych urządzeń oraz ich charakterystyczną budowę.

  • Pompy z kolektorem poziomym
    W tym przypadku wymiennik ciepła składa się z rur rozłożonych horyzontalnie na stosunkowo płytkiej głębokości. Jest to rozwiązanie preferowane na większych działkach, gdzie dostępna jest odpowiednia przestrzeń.
  • Pompy z kolektorem pionowym
    Wymiennik ciepła umieszczony jest w pionowych odwiertach, sięgających głębokości nawet kilkuset metrów. Idealne rozwiązanie dla mniejszych działek, gdzie brakuje miejsca na poziome rozmieszczenie kolektorów.

Wybór wymiennika ciepła: pionowy czy poziomy?

Decydując się na instalację gruntowej pompy ciepła, stajemy przed wyborem rodzaju wymiennika ciepła. Możemy zdecydować się na pionowy wymiennik, który wymaga wykonania odwiertu w gruncie i umieszczenia w nim kolektora. Alternatywą jest poziomy wymiennik, który umieszczany jest na powierzchni, korzystając z płytszych warstw gruntu. Chociaż odwierty podnoszą koszty inwestycji, pionowy wymiennik gwarantuje bardziej efektywne działanie pompy, dzięki stałej temperaturze w głębszych warstwach gruntu. Z kolei poziomy wymiennik może charakteryzować się mniejszą wydajnością z powodu większych wahań temperatur w płytszych warstwach.

Korzyści i wyzwania związane z gruntowymi pompami ciepła

Gruntowe pompy ciepła przynoszą wiele korzyści. Są wydajne, ekologiczne i mogą zaspokoić zapotrzebowanie nawet dużego budynku mieszkalnego na ciepło. W przeciwieństwie do innych systemów, takich jak wodne pompy ciepła, gruntowe pompy nie wymagają bliskości rzek czy jezior. Są bardziej stabilne i wydajne niż powietrzne pompy ciepła, które są zależne od warunków atmosferycznych. Jednak głównym wyzwaniem związanym z gruntowymi pompami ciepła jest ich początkowy koszt inwestycji. Mimo to, dzięki dostępnym dotacjom oraz oszczędnościom w eksploatacji, inwestycja ta może się szybko zwrócić.

Gruntowa pompa ciepła w polskim klimacie.

W Polsce, gdzie zimy bywają surowe, gruntowe pompy ciepła są szczególnie opłacalne. W okresie mrozów, kiedy najbardziej potrzebujemy ciepła, pod ziemią panuje wyższa temperatura niż na powierzchni. Dzięki temu gruntowe pompy ciepła są w stanie efektywnie ogrzewać wnętrza, nawet w najzimniejsze dni. W praktyce oznacza to niższe rachunki za ogrzewanie i komfort cieplny przez cały rok. Dodatkowo, korzystając z energii z własnej instalacji fotowoltaicznej, możemy jeszcze bardziej obniżyć koszty eksploatacji.