Yap Energy

Intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej w obliczu agresji Rosji, co z Polską?

RePowerEU – nowy plan Komisji Europejskiej – będzie unijną odpowiedzią na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane agresją Rosji wobec Ukrainy. 

“Transformacja europejskiego systemu energetycznego jest pilna z dwóch powodów. Pierwszy z nich to zakończenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych, które są wykorzystywane jako broń gospodarcza i polityczna i które kosztują europejskich podatników prawie 100 mld euro rocznie. Drugi powód to przezwyciężenie kryzysu klimatycznego.

Przyczyny nowej strategii energetycznej Unii Europejskiej

Rosyjska niczym nie sprowokowana i całkowicie nieuzasadniona agresja wojskowa od kilku miesięcy przynosi śmierć  olbrzymie zniszczenia na Ukrainie. Wojna istotnie zakłóciła światowy system energetyczny, wywołując kryzys przejawiający się wysokimi cenami wszystkich nośników energii. Wojna nie tylko zwiększyła obawy UE odnośnie bezpieczeństwa energetycznego, ale i obnażyła nadmierną zależność UE od importu rosyjskiego gazu ziemnego, ropy naftowej iwęgla.

Mimo iż niektóre państwa członkowskie ogłosiły już uniezależnienie się od rosyjskich surowców, żadne z nich nie będzie w stanie w pełni poradzić sobie z tym wyzwaniem samodzielnie. Zamknięcie przesyłu gazu do Bułgarii i Polski dodatkowo wskazało na pilność rozwiązania problemu zawodności rosyjskich dostaw energii na poziomie unijnym. Co więcej z opublikowanych w dn. 5 maja 2022 r. badań Eurobarometr Flash wynika, że aż 85 proc. Europejczyków uważa, że UE powinna jak najszybciej zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego gazu i ropy naftowej, aby wesprzeć Ukrainę.”

więcej w dalszej części artykułu na stronie slaskibiznes.pl