Yap Energy

Jak działa magazyn energii?

Magazyn energii to system, który pozwala na przechowywanie energii elektrycznej, produkowanej przez źródła odnawialne, takie jak panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, oraz wykorzystanie jej w późniejszym czasie, gdy jest potrzebna.

Dzięki magazynom energii możemy zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej, która jest produkowana w określonych porach dnia lub przy określonych warunkach atmosferycznych, takich jak silny wiatr lub słoneczne dni. Dzięki temu, nadwyżki energii, którą wyprodukuje Twoja fotowoltaika nie będą zwracane od razu do sieci energetycznej. Dopiero wówczas, gdy magazyn jest pełny, energia ta jest oddawana do sieci przesyłowej. 

Domowy system energii – najważniejsze kwestie

 Domowy magazyn energii to system, który umożliwia gromadzenie i przechowywanie energii elektrycznej w domu, co pozwala na jej wykorzystanie w późniejszym czasie, gdy jest ona potrzebna. Takie magazyny są zazwyczaj wykorzystywane w połączeniu z systemami fotowoltaicznymi, które pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna. 

Zasada działania magazynów energii

 Magazyn energii działa na zasadzie ładowania i rozładowywania akumulatorów, ale w dużych skalach. Energia elektryczna produkowana przez źródła odnawialne jest przekazywana do magazynu i tam przechowywana w postaci chemicznej, elektromechanicznej lub termicznej. W momencie, gdy jest potrzebna, energia zostaje zwolniona i przekazywana do systemu. 

Domowe magazyny energii zazwyczaj składają się z kilku elementów, w tym: 

– baterie – najważniejszy element magazynu energii, ponieważ są one odpowiedzialne za przechowywanie energii elektrycznej w postaci chemicznej; 

– inwerter – urządzenie, które przetwarza prąd stały z baterii na prąd zmienny, który może być wykorzystany przez urządzenia elektryczne w domu; 

– system zarządzania energią – program lub system, który zarządza procesem ładowania i rozładowywania baterii, kontroluje przepływ energii między bateriami, panelem fotowoltaicznym i odbiornikami, oraz optymalizuje wykorzystanie energii z magazynu;

– panel fotowoltaiczny – urządzenie, które zamienia energię słoneczną na energię elektryczną, która może być wykorzystana przez domowy magazyn energii; 

– ochrona przed przepięciami i zabezpieczenia – w celu ochrony przed uszkodzeniem urządzeń i zapewnienia bezpieczeństwa, domowe magazyny energii są wyposażone w różne zabezpieczenia i urządzenia ochronne, takie jak przepięciowe zabezpieczenia, wyłączniki itp. 

Magazyny energii – korzyści

Korzyści wynikające z wykorzystania domowego magazynu energii to przede wszystkim większa niezależność energetyczna, a także zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł i jej przechowywanie na potrzeby własne. W przypadku awarii sieci energetycznej, domowe magazyny energii pozwalają na zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej w domu.