Yap Energy

Już ruszył Program “Moje Ciepło”

29 kwietnia 2022 roku wystartował zapowiadany w lutym program „Moje Ciepło”. Wnioski o dotację do wymiany lub montażu pompy ciepła można składać elektronicznie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 21 tys. złotych. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie? 

Kim jest beneficjent programu „Moje Ciepło” 2022?

 Program „Moje Ciepło” jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jak rozumieć nowy budynek mieszkalny jednorodzinny? Na potrzeby omawianego programu przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie: nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jako nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się również budynki, w przypadku których zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. 

Co ważne, wnioskodawcą o dotację do zakupu i montażu pompy ciepła musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Na tym obostrzenia się jednak nie kończą. Beneficjent ubiegający się o dotację z programu „Moje Ciepło” musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. W przypadku rozbieżności należy złożyć stosowne oświadczenie. 

Kryteria złożenia wniosku wydają się znacząco utrudniać uzyskanie dotacji na zakup i montaż pompy ciepła. Praktyka pokazuje jednak, iż firmy specjalizujące się w sprzedaży, dystrybucji i instalacji pomp ciepła doskonale orientują się w kwestiach formalnych i gładko przeprowadzają swoich klientów przez proces zakupowy, który upoważnia ich do wnioskowania o dotację. To samo dotyczy deweloperów. 

Ile wynosi dotacja z programu „Moje Ciepło”?

 Celem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Właściciele/Współwłaściciele tego typu nieruchomości mogą liczyć na dofinansowanie do wymiany lub zakupu pompy ciepła w wysokości od 7 tys. złotych do nawet 21 tys. złotych. Wysokość dofinasowania jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju zainstalowanej pompy. Inwestorzy decydujący się na zakup i instalację pompy gruntowej mogą liczyć maksymalnie na kwotę 21. tys. złotych. W przypadku powietrznych pomp ciepła – niezależnie, czy zdecydujemy się na typ powietrze-powietrze w systemie centralnym czy typ powietrze-woda – dofinansowanie jest odpowiednio niższe i wynosi do maksymalnie 7 tys. złotych. 

Standardowo dofinansowanie w formie dotacji obejmuje 30% udziału w kosztach kwalifikowanych. Osoby fizyczne posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć  na dotację w wysokości 45% udziału w kosztach kwalifikowanych.