Yap Energy

NFOŚiGW zwiększa budżet „Mojego Prądu” o dodatkowe 100 mln zł

Choć nabór wniosków w programie „Mój Prąd” trwa jeszcze do 18 grudnia br., to wnioskodawcy już wyczerpali miliardową pulę dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ale jest dobra wiadomość: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zamyka naboru i dokłada dodatkowe 100 mln zł na inwestycje w produkcję energii elektrycznej z prosumenckich instalacji PV o mocy 2-10 kW.

więcej szczegółów na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopsodarki Wodnej :

 http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1675,nfosigw-zwieksza-budzet-mojego-pradu-o-dodatkowe-100-mln-zl.html