Yap Energy

Opłata mocowa. Ból głowy dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców.

Nasz artykuł w Strefie Biznesu oraz Dzienniku Zachodnim 

   Fotowoltaika staje się coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem ograniczającym wysokość zagrażającej przedsiębiorstwom „Opłaty Mocowej” .

Polski Rynek Mocy i Opłata Mocowa

W celu uniknięcia w przyszłości niedoborów energii elektrycznej, na przełomie 2017 i 2018 r. Parlament uchwalił przepisy wprowadzające tzw. polski rynek mocy. Uchwalenie tych przepisów stanowiło jedną z najbardziej istotnych zmian w polskiej energetyce w ostatnim czasie. Rynek mocy ma za zadanie zapewnić dodatkowe finansowanie elektrowniom konwencjonalnym w ich modernizacji. Tzw. Opłata Mocowa ma zapewnić środki na pokrycie rynku mocy i ma ona być doliczana do opłaty dystrybucyjnej na rachunkach za prąd. Zacznie obowiązywać od 1 października 2020 roku i pobierana będzie między innymi od gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw.

Wysokość Opłat 

Dyrektor Sprzedaży YAP Partners Patryk Osial informuje, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma obowiązek wydania informacji na temat wysokości opłaty mocowej na 2021 r. do 30 września 2020 r. Jak dotąd nie zostały
przedstawione żadne konkretne informacje z URE w tym zakresie; jakkolwiek pojawiły się szacunki, które sygnalizują, że koszt rynku mocy w 2021 r. powinien wynieść około 5,4 mld zł. Jeżeli weźmiemy te szacunki pod uwagę, to możemy określić, że dla przedsiębiorstw dodatkowy wydatek związany z Opłatą Mocową będzie stanowił istotny wzrost ogólnych kosztów
energii elektrycznej i może się kształtować na poziomie ok. 45 zł za każdą MWh. Czyli przykładowo, jeśli Twoja firma konsumuje do 1 000 MWh, to dodatkowy koszt może wynieść 45 tys. zł. Inaczej sprawa ma się z 13 milionami gospodarstw
domowych, tutaj szacunki mówią o 120-130 zł opłaty rocznej, czyli ok. 10 zł miesięcznie.

Dlatego dla każdego przedsiębiorcy inwestycja we własne siły wytwórcze, jak np. fotowoltaika, staje się naturalną drogą do istotnego ograniczenia dodatkowych kosztów. Proces realizacji instalacji fotowoltaicznej składa się z kilku ważnych elementów. 

Po pierwsze, najważniejszy jest poprzedzający budowę audyt, czyli analiza bieżącego zużycia energii elektrycznej oraz potencjalnego wzrostu zapotrzebowania w przyszłości, jak również oszacowanie możliwości zabudowy na dachu lub gruncie. Wyniki takiego audytu wskazują nam optymalne rozwiązania, które możemy zaprezentować klientom. Dla przykładu, gdy na dachu występują zacienienia, można zastosować system wyposażony w optymalizatory, których zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej, na poziomie pojedynczego modułu. Natomiast w przypadku ograniczonej ilości miejsca na gruncie, alternatywnym rozwiązaniem jest montaż „trackerów”. Trackery to ruchome elementy instalacji fotowoltaicznej, które instalację ustawiają w optymalnej pozycji do słońca. Cechami wyróżniającymi instalacje zbudowane w oparciu o trackery jest to, że potrafią zwiększyć uzysk energii z takiej elektrowni słonecznej o określonej mocy paneli, średnio o około 30%, a przy zwiększonej wydajności pracy instalacji można ograniczyć jej rozmiar.

Po drugie, przedsiębiorca, który decyduje się na taką inwestycję, powinien zwrócić uwagę na doświadczenie i kwalifikacje ekip montażowych, dlatego w YAP Partners dysponujemy własnymi ekipami o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach. Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie w całym procesie: od pozyskania finansowania w postaci leasingu lub kredytu przez zorganizowanie formalności związanych z wymianą licznika oraz w przypadku osób prywatnych, ubiegania się o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”. 

      Firma YAP Partners wspiera swoich klientów w realizacji projektów #fotowoltaika pod klucz, oferując swoje usługi właścicielom prywatnych domów jak również przedsiębiorcom głównie w obszarze woj.: Śląskie, Małopolskie oraz Opolskie.