Yap Energy

Opłata mocowa w 2022 roku wzrośnie

Opłata mocowa – co to jest?

Od stycznia 2021 roku na  rachunkach za prąd, w części pobieranej przez dystrybutorów,  możemy znaleźć nową pozycję, czyli właśnie tzw. opłatę mocowań. W wyniku przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy która wprowadziła mechanizm dodatkowego wynagrodzenia dla wytwórców energii za gotowość dostarczania energii do sieci. Nowe przepisy uzasadniono koniecznością zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

co w 2022 roku?

Metoda wyliczania stawki na przyszły rok jest jednak inna, niż w 2021r. Została bowiem zmieniona nowelizacją ustawy o rynku mocy z początku września 2021 roku.

Rozszerzyła ona grupy odbiorców, którzy będą płacili zryczałtowaną opłatę mocową, zależną od rocznego zużycia energii.W 2021 roku były nią objęte tylko gospodarstwa domowe. 

     Nowelizacja ustawy rozszerzyła zryczałtowaną stawkę opłaty na wszystkich odbiorców z grupy taryfowej G oraz z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW.Wysokość opłaty będzie również uzależniona od tzw. indywidualnej krzywej poboru. Jest to różnica pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby.Ustawa wyróżnia tutaj cztery grupy odbiorców, dla których różnica wynosi odpowiednio mniej niż 5, 10, 15 oraz więcej niż 15 procent.

Nowe stawki miesięczne wyniosą : 

  • dla zużycia poniżej 500 kWh: 2,37 zł wobec 1,87 zł rok wcześniej,
  • dla zużycia od 500 kWh: do 1200 kWh 5,68 zł wobec 4,48 zł
  • dla zużycia od 1200 kWh: do 2800 kWh 7,47 zł wobec 9,46 zł
  • dla zużycia powyżej 2800 kWh: 13,25 zł wobec 10,46 zł.

więcej w artykule:  300gospodarka.pl