Yap Energy

OZE, Fotowoltaika dziś i jutro

link, artykuł:  Strefa Biznesu – Dziennik Zachodni (Polska Press)

Jak wygląda obecnie rynek fotowoltaiczny w Polsce? Jaki wpływ ma na niego pandemia?

       Andrzej Koźlicki, prezes zarządu YAP Partners:
Rynek fotowoltaiki, pomimo pandemii, jest jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce.
Na szczególną uwagę zasługuje przyrost nowych mikroinstalacji. W rekordowym 2019 r. przyłączono w sumie 640 MW, tymczasem w pierwszym kwartale 2020 r. 300 MW.
Na przełomie I i II kwartału nie obyło się oczywiście bez zawirowań, tzw. lockdown spowodował w pierwszej fazie istotne ograniczenie dostaw komponentów z Chin, a w kolejnym etapie ostre hamowanie produkcji w fabrykach europejskich, skutkiem czego klienci bardzo długo czekali na swoje elektrownie słoneczne.
Według danych Raportu Instytutu Energii Odnawialnej (IEO) z czerwca 2020 Polska w 2019 roku była piątym rynkiem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przyrost nowych mocy PV i zachowa prawdopodobnie swoją wysoką pozycję również w 2020 r.
Istotnym czynnikiem wspierającym dynamikę powstawania nowych mikroinstalacji miało dotychczas wsparcie z programu „Mój prąd” oraz jego ogólnopolska promocja. W naszym regionie widać szczególne zainteresowanie, ponieważ – zgodnie z raportem IEO – najwięcej użytkowników nowych elektrowni słonecznych skorzystało z dofinansowania w programie „Mój prąd”, w województwie śląskim uzyskując 5163 dofinansowania na łączną moc 29176 kW (to są dane z 21 maja 2020 r. ).

Czy jako specjaliści w branży możecie wskazać, czego klienci mogą się spodziewać w przyszłości?

         Patryk Osial, dyrektor sprzedaży YAP Partners:
Na przyszłość patrzymy z optymizmem, w rozmowach z naszymi klientami zauważyliśmy że, inwestorzy indywidualni są coraz bardziej świadomi konieczności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym. Potrafią dostrzec istotne korzyści wynikające z poniesienia wyższych kosztów inwestycji na początku, ponieważ widzą długoterminową perspektywę oszczędności oraz bezpieczeństwa energetycznego dla swoich domów.
Dodatkowo 2021 r. będzie szczególny dla inwestorów planujących budowę lub modernizację budynku. Nowe wyzwania dla współczesnego budownictwa związane są ogólnie ze światowymi trendami, aby zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
W nowym roku zaostrzają się Warunki Techniczne (WT), które określają dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród budynku. Dodatkowo również zmianie ulega maksymalne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP) służącą ogrzewaniu, chłodzeniu, podgrzaniu wody, wentylacji i oczywiście oświetleniu. Nowe wartości współczynnika EP zostaną obniżone z dzisiejszych 95 kWh/m2 do 70 kWh/m2 i w rezultacie inwestorzy, aby spełnić WT, będą musieli posiłkować się udziałem energii odnawialnej w bilansie energetycznym budynku. Efektywne źródło energii odnawialnej jak np. fotowoltaika stanie się koniecznym elementem nowych budynków.

          Andrzej Koźlicki: Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że dynamika w branży może ulec zmianie, gdy skończą się obecne systemy wsparcia, np. program „Mój prąd”. Niezbędne będą kolejne inicjatywy oraz zaangażowanie rządu między innymi w szybsze wdrożenia dyrektyw (Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych), jak również szybsze i skuteczniejsze pozyskiwanie środków UE.

Firma YAP Partners wspiera swoich klientów w realizacji projektów #fotowoltaika pod klucz, oferując swoje usługi właścicielom prywatnych domów, jak również przedsiębiorcom głównie w obszarze województw: śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego.