Yap Energy

Panele fotowoltaiczne a kolektory słoneczne

Określenia panele fotowoltaiczne kolektory słoneczne nader często są używane zamiennie, co jest błędem i może skutkować poważnymi nieporozumieniami już na etapie projektu instalacji, zwłaszcza jeśli dostawca fotowoltaiki specjalizuje się również w solarach. Dlatego, aby uniknąć nieporozumień warto wiedzieć, czym się różnią i w jakich instalacjach są wykorzystywane odpowiednio panele fotwoltaticzne i kolektory słoneczne.

Oba urządzenia działają w ramach instalacji solarnych i dla niewprawionego oka zamontowane na dachu budynku praktycznie niczym się od siebie nie różnią. Jednak ich działanie jest z goła odmienne. Panele fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do generowania energii elektrycznej, która zasila urządzenia elektryczne w naszym domu. Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do generowania energii cieplnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i wspomagania instalacji centralnego ogrzewania w budynku, rzadziej do ogrzewania całego budynku. Oznacza to, że paneli i kolektorów nie możemy użytkować zamiennie, gdyż dostarczają one zupełnie inny rodzaj energii do naszych instalacji – energię elektryczną i energię cieplną. Warto przy tym pamiętać, że energia elektryczna pochodząca z instalacji fotowoltaicznej również może być wykorzystywana do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, przy czym nie ogrzewa ona bezpośrednio wody, ale zasila urządzenie odpowiedzialne za podniesienie jej temperatury np. bojler.

Efektywność paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 

Względy wydajności paneli i kolektorów zdecydowały o tym, że w naszej strefie klimatycznej o wiele korzystniejsza jest inwestycja w fotowoltaikę niż w kolektory słoneczne. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż wydajność paneli fotowoltaicznych zależy od intensywności promieniowania słonecznego, a nie temperatury na zewnątrz. To sprawia, ze fotowoltaika działa sprawnie również zimą. Efektywność kolektorów słonecznych jest natomiast uzależniona od intensywności naświetlania. Z tego powodu solary najlepiej sprawdzają się wiosną i latem. Wówczas instalacja jest w stanie pokryć nawet 90% zapotrzebowania na energię. Jednak zimą wydajność solarów znacznie spada, w związku z czym niezbędne jest korzystanie z dodatkowego źródła energii cieplnej. Tak czy inaczej, szacuje się że w ujęciu rocznym kolektory słoneczne pokrywają średnio ok. 60% całego zapotrzebowania na ciepło, co znacząco ogranicza wydatki związane z ogrzewaniem budynku i podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej.