Yap Energy

Program „Czyste Powietrze”: Co warto wiedzieć?

Program „Czyste Powietrze” jest programem ogólnopolskim, którego celem jest walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza poprzez dopłaty do wymiany starych pieców i kotłów grzewczych oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Wniosek o dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” można złożyć przez Internet lub osobiście w urzędzie. Zanim złożysz wniosek sprawdź, do kogo jest skierowany program i jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać pomoc.

Wsparcie finansowe z programu „Czyste Powietrze”

Głównym celem programu „Czyste Powietrze” jest walka ze smogiem. Jakość powietrza, którym oddychamy możemy poprawić na kilka sposobów. Dlatego też wsparcie finansowe nie ogranicza się wyłącznie do wymiany starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła. Beneficjenci mogą uzyskać fundusze także na: 

  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Co ważne, i co odróżnia program „Czyste Powietrze” od innych programów rządowych to możliwość uzyskania wsparcia jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. De facto, wsparcie możesz otrzymać na projekt już zakończony, projekt będący w trakcie realizacji oraz projekt planowany. Należy przy tym pamiętać, że rozliczeniu podlegają wyłącznie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Program zakłada również obostrzenia dotyczące zakończenia projektów dofinansowywanych w trakcie realizacji i przed jej rozpoczęciem. Część pierwsza i druga programu priorytetowego daje beneficjentom na skończenie projektu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Część trzecia maksymalnie 36 miesięcy.

Kto może skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” jest skierowane do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dodatkowym kryterium dla beneficjentów jest kryterium dochodowe, zgodnie z którym wnioskodawcy mogą się ubiegać o: 

  • podstawowe dofinansowanie,
  • podwyższone dofinansowanie,
  • najwyższy poziom dofinansowania.

 W ramach kryterium dochodowego autorzy programu wskazują, że osobami uprawnionymi do uzyskania wsparcia są: 

  • osoby, których roczne zarobki nie przekraczają 100 000 złotych (podstawowe dofinansowanie),
  • osoby, których miesięczne łączne zarobki nie przekraczają 1564 zł (w przypadku wspólnego mieszkania i wzajemnego utrzymywania się z innymi osobami w gospodarstwie domowym) lub 2189 zł (w przypadku osób zamieszkujących w pojedynkę) oraz osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i których przychód nie jest większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę (podwyższone dofinansowanie).
  • osoby, których miesięczne łączne zarobki nie przekraczają 900 zł (w przypadku wspólnego mieszkania i wzajemnego utrzymywania się z innymi osobami w gospodarstwie domowym) lub 1260 zł (w przypadku osób zamieszkujących w pojedynkę) oraz osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i których przychód nie jest większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę, a także osoby z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (najwyższy poziom dofinansowania).