Yap Energy

Program dla rolnictwa „Agroenergia” na fotowoltaikę i pompę ciepła.

Od 1 października 2021 ruszyła kolejna odsłona programu „Agroeneria”, który jest wdrażany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej i dotyczy inwestycji przez gospodarstwa rolne w mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowe oraz pomy ciepła o mocy powyżej 10 kW ale nie większe niż 50 kW. Nabór wniosków do dofinansowania trwa do wyczerpania środków programu.

Jakie instalacje obejmuje program „Agroenergia”

W dużym uproszczeniu program jest kierowany na instalacje takie jak: 

  • instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 kWp do 50 kWp,
  • pompy ciepła o mocy od 10 kWp do 50 kWp (musi być poprzedzony audytem energetycznym),
  • instalacji hybrydowej, czyli obu wspomnianych wyżej rozwiązań

Jaka jest wartość dofinansowania w programie?

W programie „Agroenergia” możemy uzyskać dofinansowanie nawet do 20% kosztów kwalifikowanych, wartość jest jednak uzależniona od mocy wytwarzanej energii przez zgłoszoną do programu rządowego instalację: 

od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji (maksymalnie do 15.000 PLN)

 od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów (maksymalnie do 25.000 PLN.

Warto nadmienić, że w programie możemy również uzyskać dofinansowanie na instalacje hybrydowe jak np. instalacja fotowoltaiczne oraz pompa ciepła. W takim połączeniu zgodnie z powyższym zestawieniem, wyliczana jest każdorazowa moc każdego urządzenia oddzielnie. Wartość dofinansowania wynosi 10 000 PLN. W programie została również wdrożona, możliwość otrzymania dotacji na magazyny energii, której założeniem jest wzrost auto konsumpcji wyprodukowanej energii przez producenta. W  tej sytuacji możemy starać się o maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych dla magazynów energii. Warunkiem otrzymania dotacji jest integracji magazynu ze źródłem energii.

Główne warunki dofinansowania w programie

O dofinansowanie mogą się ubiegać rolnicy, właściciele czy dzierżawcy gruntów rolnych o powierzchni od 1 do 300ha. Warto dodać, że warunkiem jest również przynajmniej roczne prowadzenie działalności rolniczej przez złożeniem wniosku. Inwestycja OZE nie może być rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Rozliczenie i wypłacenie środków jest w formie refundacji, czyli po zakończeniu instalacji. Dofinansowanie w programie „Agroenergia” nie może być łączone z innymi programami rządowymi czy środkami publicznymi ale jest możliwość łączenia dotacji z ulgą termomodernizacyjną. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest instalacja wyłącznie nowych urządzeń, gdzie data produkcji nie przekracza 2 lat w momencie montażu.   

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami Zespół Yap Energy.