Yap Energy

Program „Energia na wsi” dla rolnictwa i spółdzielni energetycznych.

Od 25 stycznia 2023 ruszył długo oczekiwany, nowy program dla rolnictwa oraz spółdzielni energetycznych, który zwiastuje duży wzrost inwestycji w przemianę energetyczną, głównie dla sektora rolniczego. Program został przygotowany we współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wielu specjalistów w zakresie energetyki wypowiada się bardzo pozytywnie o kolejnym już programie rządowym, który jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na obszarach wiejskich. Warto również zaznaczyć, że to właśnie sektor rolniczy ma bardzo duże potrzeby energetyczne zwłaszcza przy produkcji żywności.

Cel programu „Energia na wsi”

Głównym założeniem tego silnego programu jest znaczący wzrost dostępności inwestycji OZE dla rolników oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach spółdzielni energetycznych.  Powinno to zaowocować dodatkowymi dochodami dla rolników oraz jednocześnie obniżyć koszty pozyskania energii przez mieszkańców obszarów wiejskich.

Do kogo i na co kierowany jest program?

Głównym założeniem programu jest wsparcie rolnictwa oraz polskiej wsi, jednak nie tylko. O wsparcie w programie mogą ubiegać się również nowopowstające spółdzielnie energetyczne oraz już te, które istnieją. Dofinansowanie jest kierowane dla instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, biogazowni oraz małych elektrowni wodnych.

Jaki Budżet programu „Energia na wsi”?

Całkowity budżet programu wynosi 1 mld złotych. Pierwszy nabór wniosków ruszył 25 stycznia i będzie trwał do 15 grudnia 2023. Szacowany budżet dla pierwszego naboru ma wynieść 100 mln złotych.  W ramach programu „Energia na wsi” wsparcie może zostać wypłacone w formie dotacji lub pożyczki. W programie możemy się ubiegać o maksymalną dopłatę w wysokości 20 mln złotych. W kwestii pożyczki maksymalna kwota o jaką możemy wnioskować to 25 mln.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami 

Zespół Yap Energy.