Yap Energy

Rozliczenie energii z fotowoltaiki. Na czym polega?

Instalacja paneli słonecznych to proces, który może wywoływać szereg wątpliwości. Jedną z kluczowych kwestii jest proces rozliczeniowy z dostawcą energii. 

Procedura rejestracji systemów fotowoltaicznych. Kluczowe kroki

Wymóg przyłączenia systemów fotowoltaicznych do sieci dotyczy instalacji on-grid i hybrydowych. Tym samym wyłączone są z tego obowiązku systemy off-grid, które działają autonomicznie względem zewnętrznych dostawców energii. Status prosumenta, czyli osoby produkującej energię dla własnych potrzeb, uzyskuje się po oficjalnym zgłoszeniu instalacji fotowoltaicznej i akceptacji wniosku.

Moc szczytowa systemu nie powinna przekraczać 50 kW, a napięcie sieci nie może być wyższe niż 110 kV.

Proces od złożenia wniosku do jego rozpatrzenia i przyłączenia do sieci może trwać do 30 dni, choć często proces ten jest krótszy. Pomimo to, zaleca się nie odkładać tej procedury na później.

Rejestracja instalacji fotowoltaicznej obejmuje dwa główne etapy:

  • Zbieranie i składanie wymaganych dokumentów do zakładu energetycznego oraz wypełnianie wniosku o dołączenie mikroinstalacji do sieci.
  • Oczekiwanie na zatwierdzenie wniosku, które trwa maksymalnie 30 dni, po czym następuje wymiana standardowego licznika na licznik dwukierunkowy, co zwykle jest procedurą bezpłatną.

Niezbędne dokumenty to m.in.:

  • Schemat układu elektrycznego zawierający podłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną.
  • Dane techniczne mikroinstalacji, w tym jej moc.
  • Certyfikat zgodności z wymaganiami NC RfG, wystawiony przez akredytowany organ certyfikujący.

W trakcie wypełniania wniosku zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, lokalizacji systemu fotowoltaicznego, liczby podłączanych paneli oraz prognozowanej rocznej produkcji energii.

Nowe przepisy rozliczeniowe dla energii słonecznej od 2022

Zmiany w rozliczeniach energii solarnej nadeszły z kwietniem 2022 roku, kiedy to zaczęto stosować system net-billing. W tym modelu nadwyżki wyprodukowanej energii nie są magazynowane przez sieć, lecz sprzedawane do niej, z opcją wykupu w przyszłości.

W praktyce jednak sprzedaż energii odbywa się po cenie rynkowej ustalonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), a odkupienie jej obciążone jest dodatkowymi kosztami dystrybucji i podatkami. To sprawia, że system ten może wydawać się mniej atrakcyjny dla przyszłych prosumentów, zwłaszcza w kontekście przyszłych zmian od lipca 2024 roku, kiedy to rozliczenia mają przejść na taryfę dynamiczną, bazującą na cenach godzinowych.

Mimo tych wyzwań dobrze zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna może znacząco zredukować koszty energii, nawet do 90%, wszystko zależy od indywidualnych potrzeb energetycznych gospodarstwa i właściwego doboru systemu.

Bilans roczny, czy półroczny?

Inwestorzy w systemy fotowoltaiczne często zastanawiają się, jaki okres rozliczeniowy jest najkorzystniejszy- roczny czy półroczny?

Wybór dłuższego okresu rozliczeniowego, zwłaszcza rocznego, zwykle przynosi większe korzyści. Wynika to z faktu, że krótsze cykle rozliczeniowe mogą generować dodatkowe koszty związane z częstszym odczytem licznika, co przekłada się na wyższe opłaty abonamentowe. Rozliczenie roczne jest też bardziej zgodne z charakterystyką generowania energii przez panele słoneczne, które produkują więcej prądu latem, a mniej zimą. Bilansowanie roczne pozwala na lepsze zrozumienie i wykorzystanie tego sezonowego charakteru produkcji energii w rocznych podsumowaniach od dostawcy energii.