Yap Energy

Sprzedaż prądu z fotowoltaiki – jak to działa?

Inwestowanie w fotowoltaikę nie tylko pozwala zmniejszyć rachunki za energię, ale również otwiera możliwość dodatkowych dochodów poprzez sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii. Jak jednak funkcjonuje ten proces? W poniższym artykule wyjaśniamy krok po kroku, jak sprzedać prąd z fotowoltaiki.

Podstawy funkcjonowania fotowoltaiki

Fotowoltaika to technologia pozwalająca na przetwarzanie energii słonecznej na prąd elektryczny. Kluczowym elementem są tu panele słoneczne, które, umieszczone na dachach domów czy w instalacjach naziemnych, wychwytują promieniowanie słoneczne i przekształcają je w prąd. Prąd ten jest typowo w formie stałej (DC), więc aby mógł być wykorzystany w domowych gniazdkach, konieczne jest jego przekształcenie na prąd zmienny (AC) przy pomocy inwertera.

Systemy rozliczeń za sprzedany prąd

Gdy nasza instalacja wytwarza więcej prądu niż jesteśmy w stanie zużyć, nadwyżka może zostać przekazana do publicznej sieci energetycznej. W Polsce funkcjonuje system tzw. opustów lub prosumentów, który pozwala właścicielom instalacji fotowoltaicznych na sprzedaż nadwyżek energii do sieci. Rozliczenie odbywa się za pomocą specjalnego licznika energii, który rejestruje zarówno pobór prądu z sieci, jak i oddawanie do niej nadwyżek.Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w okresach wzmożonego nasłonecznienia, kiedy to produkcja energii może znacząco przekroczyć domowe zapotrzebowanie.

Rozliczenia z tytułu sprzedanej nadwyżki energii mogą przyjąć formę pieniężną lub być realizowane w ramach systemu net-metering, czyli tzw. rozliczeń netto. W tym drugim przypadku, za każdą kilowatogodzinę oddaną do sieci, właściciel instalacji otrzymuje tzw. wirtualne kredyty, które może wykorzystać w okresach, kiedy jego instalacja produkuje mniej prądu niż jest potrzebne, na przykład w nocy czy zimą. To inteligentny sposób na zbilansowanie rocznego zapotrzebowania na energię, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jak zawrzeć umowę na sprzedaż prądu?

Aby rozpocząć sprzedaż nadwyżek prądu, konieczne jest zawarcie umowy z wybranym dostawcą energii. Proces ten zazwyczaj wymaga weryfikacji technicznej instalacji przez dostawcę oraz montażu licznika dwukierunkowego. Warto przy tym zwrócić uwagę na oferowane przez dostawców taryfy i warunki umowy, które mogą różnić się ceną za kWh oddanej energii czy czasem rozliczeniowym.

Korzyści ekonomiczne i ekologiczne

Sprzedaż prądu to nie tylko sposób na zwrot z inwestycji w fotowoltaikę, ale również ważny element strategii ekologicznej. Dzięki temu, że energia słoneczna jest odnawialna i czysta, jej wykorzystanie zmniejsza zależność od paliw kopalnych i przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych gazów. Jednocześnie, dzięki sprzedaży nadwyżek energii, można generować oszczędności lub nawet dochody, które w dłuższej perspektywie znacząco obniżają koszty utrzymania domu.

Sprzedaż prądu wyprodukowanego przez panele fotowoltaiczne jest atrakcyjna zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Proces ten jest relatywnie prosty i może przynieść znaczące korzyści, zarówno finansowe, jak i dla środowiska. Warto rozważyć tę opcję, planując instalację fotowoltaiczną, lub też jako dodatkowy element działalności już istniejącej instalacji.