Yap Energy

Dotacja Mój Prąd 4.0: Co warto wiedzieć?

Skierowany do gospodarstw domowych z terenu całej Polski rządowy program „Mój Prąd” doczekał się już czwartej edycji. I choć większości inwestorów jest bardzo dobrze znany jako jedno ze źródeł finansowania inwestycji w fotowoltaikę, warto przypomnieć, że każda edycja  różni się od poprzedniej, a co za tym idzie zmieniają się wymagania stawiane potencjalnym beneficjentom oraz forma ich wsparcia. Aktualnie projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, ciepła i systemów zarządzania energią. Celem bieżącej edycji programu jest: 

  • zwiększenie na terenie kraju produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych – dotacja obejmuje zakup, dowóz i wykonanie mikroinstalcji fotowoltaicznej,
  • wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej efektywne magazynowanie – dotacja obejmuje zakup, dowóz i montaż urządzeń do magazynowania energii lub magazynowania ciepła,
  • zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną – dotacja obejmuje zakup, dowóz i instalację systemów do zarządzania wytworzoną energią.

Kto może skorzystać z dotacji w ramach programu Mój Prąd 4.0? Na jakie wsparcie mogą liczyć prosumenci?

Mój Prąd 2022: Kiedy wchodzi w życie nowa edycja programu rządowego? 

Do IV edycji programu Mój Prąd kwalifikują się instalacje fotowoltaiczne zakończone od 1 lutego 2020 roku. W praktyce pozwala to zgłosić zarówno już eksploatowaną mikroinstalację, jak i instalację dopiero oddaną do użytku. Należy przy tym zwrócić uwagę, że otrzymanie środków z programu jest bezpośrednio powiązane z korzystaniem z nowego systemu rozliczeń prosumenckich. Dotację będą mogły otrzymać wyłącznie te osoby, które zamontowały i zgłosiły instalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022 roku oraz te, które przejdą z systemu opustów do net-billingu.  Nabór wniosków ruszył 15 kwietnia 2022 roku i potrwa do 22 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania puli środków.  

Dotacja Mój Prąd 4.0: Na co można uzyskać dofinansowanie w czwartej edycji programu? 

Powyżej wymieniliśmy już obszary, w ramach których prosumenci mogą liczyć na wsparcie. W praktyce dofinansowaniu podlegają: 

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, 
  • magazyny energii o pojemności minimalnej 2 kW, przy czym cena za 1 kW nie może przekroczyć 4 tys. złotych, 
  • magazyny ciepła*, 
  • systemy zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.

  *Dotacja na magazyny ciepła wciąż budzi spore wątpliwości prosumentów, którzy pytają o to, jakiego rodzaju magazyny ciepła są dofinansowywane. Co do zasady, dofinansowanie możemy uzyskać wyłącznie na magazyny ciepła, które wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną. To przede wszystkim zasobniki c.w.u zasilane przez pompy ciepła lub kotły elektryczne. Dotacji nie podlegają zasobniki c.w.u i/lub bufory ciepła zasilane przez kotły opalane paliwem stałym oraz kotły gazowe.

Mój Prąd 2022: Ile wynosi?

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych. Składa ją się na nią poszczególne kwoty wsparcia: sama instalacja PV – do 4000 zł, instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 5000 zł, magazyn ciepła – do 5000 zł, magazyn energii elektrycznej – do 7500 zł, system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.