Yap Energy

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

W Polsce rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii cieszą się coraz większą popularnością. Na przeciw temu wychodzi nasze Państwo, chcąc również zachęcić potencjalnych inwestorów – istnieje możliwość odliczenia kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej od podatku dochodowego.  

Aby skorzystać z tej możliwości, należy spełnić kilka warunków i przestrzegać określonych procedur. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie z tym związane. 

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to jeden z kluczowych instrumentów wspierających inwestycje w efektywność energetyczną budynków w Polsce. Została wprowadzona z myślą o właścicielach domów jednorodzinnych, którzy chcą zainwestować w rozwiązania zmniejszające zużycie energii, a tym samym – obniżające rachunki za prąd. W ramach tej ulgi, podatnicy mogą odliczyć od swojego dochodu część wydatków poniesionych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, w tym instalację paneli fotowoltaicznych.

Istotą ulgi termomodernizacyjnej jest możliwość odliczenia od podatku dochodowego (PIT) kosztów związanych z realizacją projektów, które poprawiają efektywność energetyczną budynków. Do takich inwestycji zalicza się między innymi montaż systemów fotowoltaicznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, czy instalację nowoczesnych systemów ogrzewania. Ulga ta jest odpowiedzią na rosnące potrzeby ekologiczne oraz ekonomiczne, stanowiąc realne wsparcie dla gospodarstw domowych inwestujących w zieloną energię.

Kto może skorzystać z ulgi na fotowoltaikę?

Ulga termomodernizacyjna jest dostępna dla szerokiego grona podatników, jednakże istnieją pewne warunki, które należy spełnić, aby móc z niej skorzystać. Przede wszystkim, ulga ta adresowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Oznacza to, że osoby wynajmujące mieszkanie lub będące właścicielami nieruchomości wielorodzinnych, nie mogą aplikować o to odliczenie.

Aby móc skorzystać z ulgi, podatnik musi rozliczać się według jednej z dostępnych form opodatkowania dochodu: podatku liniowego, skali podatkowej, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ważne jest również, aby wydatki związane z termomodernizacją zostały poniesione w ramach własności domu jednorodzinnego. Dom taki może być wolnostojący, bliźniaczy, w zabudowie szeregowej lub grupowej, ale musi służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych właściciela.

W kontekście instalacji fotowoltaicznych, ulga obejmuje nie tylko koszty zakupu i montażu paneli, ale również wydatki na materiały budowlane i usługi związane z ich instalacją. To oznacza, że właściciele domów, którzy zdecydują się na inwestycję w fotowoltaikę, mogą liczyć na znaczące wsparcie finansowe w postaci zmniejszenia podstawy opodatkowania, co przekłada się na niższy podatek do zapłacenia.

Odliczenie odliczenie fotowoltaiki od podatku – podstawa prawna

 W celu odliczenia kosztów związanych z instalacją fotowoltaiki od podatku należy skorzystać z przepisu określonego w polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, podatnik może odliczyć od dochodu kwotę odpowiadającą poniesionym kosztom uzyskania przychodu, w tym kosztom zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. 

Odliczenie odliczenie fotowoltaiki od podatku – warunki

 W Polsce odliczenie od podatku dochodowego dotyczy inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym m.in. instalacji fotowoltaicznych. Aby skorzystać z tej ulgi, należy spełnić następujące warunki: 

– inwestycja musi być zainstalowana w budynku lub na gruncie należącym do podatnika; 

– fotowoltaika musi być wykonana przez przedsiębiorcę lub osobę fizyczną; 

– w przypadku inwestycji do 10 kW mocy, koszty instalacji można odliczyć od podatku w ciągu dwóch lat podatkowych; 

– w przypadku inwestycji powyżej 10 kW mocy, koszty można odliczyć w ciągu pięciu lat podatkowych. 

Ważne jest również, żeby zwrócić uwagę na limit kosztów odliczalnych, który w przypadku instalacji fotowoltaicznej wynosi 53 000 zł. Oznacza to, że jeśli koszty zakupu i montażu instalacji przekraczają tę kwotę, podatnik może odliczyć jedynie 53 000 zł, a pozostała kwota nie zostanie uwzględniona w odliczeniu. 

Jakie wydatki można odliczyć?

Kluczowym elementem ulgi termomodernizacyjnej jest możliwość odliczenia od podatku szerokiego zakresu wydatków związanych z instalacją fotowoltaiczną. Do kosztów kwalifikujących się do odliczenia należą nie tylko wydatki bezpośrednio związane z zakupem i montażem paneli słonecznych, ale również koszty dodatkowe, takie jak zakup materiałów budowlanych czy usługi związane z instalacją systemu.

Przykładowo, jeśli zdecydujesz się na instalację fotowoltaiczną, możesz odliczyć koszty zakupu paneli, inwertera, systemów mocujących, a także koszty pracy związane z montażem tych elementów. Ponadto, do odliczenia kwalifikują się również wydatki na prace przygotowawcze, takie jak modernizacja dachu pod kątem montażu paneli czy instalacja dodatkowych elementów elektrycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.

Odliczenie odliczenie fotowoltaiki od podatku – dokumenty

Aby dokonać odliczenia, należy wypełnić odpowiednią część deklaracji podatkowej, a mianowicie PIT-36 lub PIT-37, w której podatnik powinien wskazać kwotę poniesionych kosztów, a także załączyć dokumenty potwierdzające ich poniesienie, takie jak faktury za zakup i montaż instalacji. Przed dokonaniem odliczenia kosztów fotowoltaiki od podatku, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub biurem rachunkowym, aby upewnić się, że wszystkie formalności zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z przepisami. Pomoże Ci w tym również firma zajmująca się profesjonalnym montażem fotowoltaiki.

Procedura odliczania fotowoltaiki od podatku

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy odpowiednio wypełnić deklarację podatkową. Proces ten wymaga dokładnego udokumentowania poniesionych wydatków oraz wypełnienia specjalnego formularza PIT/O, który jest załącznikiem do rocznej deklaracji podatkowej.

Kroki, które należy podjąć, aby prawidłowo odliczyć fotowoltaikę od podatku, są następujące:

  1. Zbieranie dokumentów: Przed rozpoczęciem procesu odliczania, upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. Są to przede wszystkim faktury VAT lub rachunki, które muszą być wystawione na osobę dokonującą odliczenia.
  2. Wypełnienie formularza PIT/O: Formularz ten jest niezbędny do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. W formularzu należy szczegółowo wykazać poniesione wydatki, wskazując ich rodzaj oraz kwotę.
  3. Dołączenie formularza do deklaracji podatkowej: Formularz PIT/O należy dołączyć do rocznej deklaracji podatkowej. W zależności od formy opodatkowania, może to być PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37.
  4. Złożenie deklaracji podatkowej: Po wypełnieniu deklaracji podatkowej wraz z załącznikiem PIT/O, należy złożyć ją w odpowiednim urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem elektronicznego systemu e-Deklaracje.

Pamiętaj, że dokładne wypełnienie formularzy i załączenie wszystkich niezbędnych dokumentów jest kluczowe dla skutecznego skorzystania z ulgi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub skorzystać z pomocy biura rachunkowego.