Yap Energy

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

W Polsce rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii cieszą się coraz większą popularnością. Na przeciw temu wychodzi nasze Państwo, chcąc również zachęcić potencjalnych inwestorów – istnieje możliwość odliczenia kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej od podatku dochodowego.  

Aby skorzystać z tej możliwości, należy spełnić kilka warunków i przestrzegać określonych procedur. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie z tym związane. 

Odliczenie odliczenie fotowoltaiki od podatku – podstawa prawna

 W celu odliczenia kosztów związanych z instalacją fotowoltaiki od podatku należy skorzystać z przepisu określonego w polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, podatnik może odliczyć od dochodu kwotę odpowiadającą poniesionym kosztom uzyskania przychodu, w tym kosztom zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. 

Odliczenie odliczenie fotowoltaiki od podatku – warunki

 W Polsce odliczenie od podatku dochodowego dotyczy inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym m.in. instalacji fotowoltaicznych. Aby skorzystać z tej ulgi, należy spełnić następujące warunki: 

– inwestycja musi być zainstalowana w budynku lub na gruncie należącym do podatnika; 

– fotowoltaika musi być wykonana przez przedsiębiorcę lub osobę fizyczną; 

– w przypadku inwestycji do 10 kW mocy, koszty instalacji można odliczyć od podatku w ciągu dwóch lat podatkowych; 

– w przypadku inwestycji powyżej 10 kW mocy, koszty można odliczyć w ciągu pięciu lat podatkowych. 

Ważne jest również, żeby zwrócić uwagę na limit kosztów odliczalnych, który w przypadku instalacji fotowoltaicznej wynosi 53 000 zł. Oznacza to, że jeśli koszty zakupu i montażu instalacji przekraczają tę kwotę, podatnik może odliczyć jedynie 53 000 zł, a pozostała kwota nie zostanie uwzględniona w odliczeniu. 

Odliczenie odliczenie fotowoltaiki od podatku – dokumenty

Aby dokonać odliczenia, należy wypełnić odpowiednią część deklaracji podatkowej, a mianowicie PIT-36 lub PIT-37, w której podatnik powinien wskazać kwotę poniesionych kosztów, a także załączyć dokumenty potwierdzające ich poniesienie, takie jak faktury za zakup i montaż instalacji. Przed dokonaniem odliczenia kosztów fotowoltaiki od podatku, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub biurem rachunkowym, aby upewnić się, że wszystkie formalności zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z przepisami. Pomoże Ci w tym również firma zajmująca się profesjonalnym montażem fotowoltaiki.